Servicii

Access Clienţi

Accesaţi contul dumneavoastră de client în aplicaţia myGFC

Consultanţă de specialitate

Oferim consultanţă tehnică şi legislativă gratuită pentru toţi clienţii noştri

Inregistrare Client

Demarati acum procedurile de contractare privind transferul de responsabilitate

informatii contact

GFC AMBALAJE pune la dispozitia clientilor sai urmatoarele tipuri de servicii:

Preluarea responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, conform legii 249 / 2015, care prevede ca:

 • Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate (productie proprie sau din afara tarii)
 • Operatorii economici care supraambaleaza produse deja ambalate in vederea revanzarii sau distribuirii acestora
 • Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere
 • Operatorii economici care inchiriaza, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje.

Sa indeplineasca obectivele de valorificare/ reciclare prevazute in OUG 196/ 2005.

Aceste obiective pot fi realizate prin doua metode:

 • Individual conform legislatiei aplicabile
 • Prin intermediul unui operator economic autorizat in acest sens de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (comisie special formata)

In acest sens, prin relatii contractuale stabilite cu clientii sai, GFC AMBALAJE ajuta producatorii sau importatorii de produse ambalate/ ambalatorii de produse ambalate/ producatorii de ambalaje de desfacere la indeplinirea obiectivelor legale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje.

Implementarea la nivel national a sistemului integrat de management a deseurilor pentru toate tipurile de ambalaje, prin:

 • Dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor de ambalaje provenite de la agentii economici
 • Dezvoltarea in colaborare cu autoritatile locale si operatorii de salubritate a sistemului de colectare selectiva a deseurilor de ambalaje provenite de la populatie

Consultanta gratuita
GFC AMBALAJE ofera clientilor sai servicii de consultanta gratuita privind:

 • Legislatia specifica in domeniul protectiei mediului
 • Legislatia aplicabila in domeniul deseurilor de ambalaje
 • Sprijin pentru completarea si depunerea declaratiei lunare la Administratia Fondului pentru Mediu
 • Informare in timp real asupra modificarilor/ completarilor aduse la legislatia specifica

Avantajele cedarii responsabilitatii privind indeplinire obiectivelor de valorificare si reciclare ambalajelor/ deseurilor de ambalaje sunt:

 • Economisirea partiala din cuantumul penalitatii percepute de Adminitratia Fondului pentru Mediu (2 Ron/ kg de ambalaj nevalorificat)
 • Siguranta realizarii obiectivelor lunare/ anuale de valorificare/ reciclare a ambalajelor/ deseurilor de ambalaje (conform OUG 196/ 2005 cu modificarile si completarile ulterioare)
 • Organizarea, in numele partenerilor contractanti, de programe de informare si constientizare privind obligativitatea legala de reciclare a deseurilor de ambalaje

Obligaţii legale ale clienţilor

Conform prevederilor legale operatorii economici, persoane juridice romane, sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala, dupa cum urmeaza:

 • Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
 • Operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata.
 • Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru aceste ambalaje.
 • Operatorii economici care inchiriaza ambalaje sunt responsabili pentru ambalajele pe care le inchiriaza. Se inchiriaza ambalaje reutilizabile (navete, paleti), acestea declarandu-se prima data cand sunt introduse pe piata.

Operatorii economici, persoane juridice romane, responsabili pentru introducerea de ambalaje pe piata pot indeplini obiectivele de valorificare prin reciclare sau incinerare prin urmatoarele metode:

 • Individual, prin gestionarea deseurilor de ambalaje rezultate de la ambalajele proprii
 • Prin transfer de responsabilitate

Operatorii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora pentru fiecare tip de deseu generat.

Producatorul de deseuri sau detinatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare, sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator de colectare public sau privat.

Detinatorii si producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport, au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege sau sa delege obligatia unei terte persoane.

Persoanele desemnate sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

interesat de preluarea responsabilităţii deşeurilor de ambalaje ?