Obligații Legale

Ambalaje si deseuri de ambalaje

Conform prevederilor legale operatorii economici, persoane juridice romane, sunt responsabili pentru intreaga cantitate de deseuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piata nationala, dupa cum urmeaza:

  • Operatorii economici care introduc pe piata produse ambalate sunt responsabili pentru ambalajele primare, secundare si tertiare folosite pentru ambalarea produselor lor;
  • Operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii sunt responsabili pentru ambalajele secundare si tertiare pe care le introduc pe piata.
  • Operatorii economici care introduc pe piata ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru aceste ambalaje.
  • Operatorii economici care inchiriaza ambalaje sunt responsabili pentru ambalajele pe care le inchiriaza. Se inchiriaza ambalaje reutilizabile (navete, paleti), acestea declarandu-se prima data cand sunt introduse pe piata.

Operatorii economici, persoane juridice romane, responsabili pentru introducerea de ambalaje pe piata pot indeplini obiectivele de valorificare prin reciclare sau incinerare prin urmatoarele metode:

  • Individual, prin gestionarea deseurilor de ambalaje rezultate de la ambalajele proprii
  • Prin transfer de responsabilitate

Operatorii economici care genereaza deseuri au obligatia sa tina o evidenta a gestiunii acestora pentru fiecare tip de deseu generat.

Responsabil gestiunea deseurilor

Producatorul de deseuri sau detinatorul de deseuri are obligatia de a efectua operatiunile de tratare, sau de a transfera aceste operatiuni unui operator economic autorizat care desfasoara activitati de tratare a deseurilor sau unui operator de colectare public sau privat.

Detinatorii si producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici autorizati din punct de vedere al protectiei mediului pentru efectuarea operatiunilor de colectare si transport, au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege sau sa delege obligatia unei terte persoane.

Persoanele desemnate sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de lege, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

Access Clienţi

Accesaţi contul dumneavoastră de client în aplicaţia myGFC

Consultanţă de specialitate

Oferim consultanţă tehnică şi legislativă gratuită pentru toţi clienţii noştri

Inregistrare Client

Demarati acum procedurile de contractare privind transferul de responsabilitate

informatii contact