Despre Noi

Despre Noi

GFC AMBALAJE este o companie de transfer de responsabilitate, autorizată prin licența de operare nr. 13 din 29 Martie 2018, care preia în mod legal toate obligațiile de mediu privind gestionarea ambalajelor introduse pe piața națională, investind în protejarea mediului, reducerea poluării și creșterea gradului de reciclare sau reutilizare în România. Performanța, transparența, etica și dinamismul sunt valorile care ghidează întreaga activitate a companiei.

GFC AMBALAJE închieie contracte privind transferul de responsabilitate numai cu operatorii economici autorizați din punct de vedere al protecției mediului, care demonstrează capabilități de reciclare/colectare compatibile cu normele Uniunii Europene.

IMPORTANT! In conformitate cu prevederile Ordinului 192/21.02.2014, incheierea unui contract de preluare a responsabilitatii reciclarii ambalajelor este conditionata de prezentarea in prealabil a „CERTIFICATULUI DE ATESTARE PRIVIND OBLIGATIILE LA FONDUL PENTRU MEDIU”.

Transferul de responsabilitate

Prin realizarea transferului de responsabilitate a obligaţiilor legale privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje compania responsabilă va beneficia de:

  • reducerea semnificativă a costurilor destinate acestei responsabilităţi
  • siguranţa îndeplinirii obiectivelor legale
  • realizarea unei transparențe informaţionale prin informarea periodică asupra acțiunilor şi activitaților desfăşurate
  • susținere logistică prin intermediul operatorilor economici autorizaţi pentru debarasarea de deşeurile de ambalaje generate
  • dezvoltarea de programe de comunicare personalizate, pentru transmiterea unui mesaj comun privind coletarea selectivă a deşeurilor de ambalaje.

În baza Contractului de Preluare a Responsabilităților ne asumăm furnizarea următoarelor informaţii:

  • cantitățile lunare valorificate în numele dumneavoastră, precum şi gradul de îndeplinire al obligaţiilor anuale
  • situaţia financiară curentă
  • trasabilitatea deşeurilor de ambalaje, circuitul generator – valorificator
  • evidenţierea costurilor destinate dezvoltării reţelei de colectare
  • evidenţierea costurilor de comunicare
Access Clienţi

Accesaţi contul dumneavoastră de client în aplicaţia myGFC

Consultanţă de specialitate

Oferim consultanţă tehnică şi legislativă gratuită pentru toţi clienţii noştri

Inregistrare Client

Demarati acum procedurile de contractare privind transferul de responsabilitate

informatii contact

interesat de preluarea responsabilităţii deşeurilor de ambalaje ?